Zajęcia dodatkowe

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć dodatkowych realizowanych w Publicznym Przedszkolu Czarodziejski Zamek w Przeźmierowie.

Dodatkowe zajęcia przedpołudniowe-bezpłatne:

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia  prowadzone są przez panią Alicję. W formie zabawy dzieci osłuchują się  z językiem angielskim ucząc się go. Poprzez liczne piosenki i wierszyki przedszkolaki mają okazję, by w łatwy i przystępny sposób poznawać nowe słownictwo i zwroty.

RYTMIKA

Zajęcia z rytmiki są organizowane zgodnie z podstawą programową. W czasie zajęć dzieci poznają liczne zabawy muzyczno- ruchowe, które pozytywnie wpływają nie tylko na rozwój psychomotoryczny, ale także pozwalają uwrażliwić przedszkolaków na piękno muzyki. Zajęcia prowadzi pani Magda.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Gimnastyka Korekcyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym to doskonały sposób na budowanie prawidłowej i korygowanie wadliwej postawy ciała. Poprzez różnego rodzaju ćwiczenia dzieci rozwijają koordynację ruchową, ćwiczą swoją zwinność i umiejętności ruchowe. Uczą się też  przyjmowania prawidłowej postawy ciała, co sprzyja ich  dalszemu rozwojowi ruchowemu. Ponadto  poprzez zabawę uczą się współpracy w grupie, co sprawia, że zajęcia są jeszcze przyjemniejsze. Zajęcia prowadzi Pan Jacek.

LOGOPEDIA

Raz w tygodniu, po przeprowadzeniu badań przesiewowych prowadzone są indywidualne zajęcia logopedyczne z dziećmi. Podczas tych zajęć przedszkolaki wykonują ćwiczenia artykulacyjne i ortofoniczne, które potem powtarzają i trenują w domu z rodzicami według wskazówek pani Sylwii – logopedy.

RELIGIA

Warunkiem udziału dziecka w zajęciach z religii jest pisemna zgoda rodzica (opiekuna prawnego).

ZAJĘCIA SENSORYCZNE

Prowadzone przez terapeutę Integracji Sensorycznej panią Asię. Szczegóły w zakładce Sensoryka.

Dodatkowe zajęcia popołudniowe-płatne:

 ZAJĘCIA Z JUDO

Prowadzący: pani Agnieszka

 

ZAJĘCIA Z ROBOTYKI

 

ZAJĘCIA „TANECZNA ZUMBA”

Prowadząca: pani Agnieszka

20161215_161958 camerazoom-20160721084128430

ZAJĘCIA KULINARNE

JOGA

 

 

Dodatkowe zajęcia popołudniowe-bezpłatne:

 

dsc04254 dsc04260

ZAJĘCIA ORIGAMI
Na zajęciach z origami dzieci zostają zapoznane ze sztuką składania papieru. Jest to bardzo ciekawa i kreatywna metoda, która pobudza układ nerwowy. Zajęcia z origami mają za zadanie rozwijać, odkrywać talenty, zdolności i zainteresowania dzieci. Zajęcia prowadzone są przez Panią Małgosię.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
W czasie zajęć dzieci poznają różnorodne techniki plastyczne i malarskie. Podczas tworzenia małych dzieł sztuki wykorzystują różne dostępne materiały. Ćwiczenia plastyczne rozwijają małą motorykę i sprawność manualną dziecka. Twórczość plastyczna sprzyja redukowaniu napięć emocjonalnych, uspokaja, daje dużo swobody, a jednocześnie radości i satysfakcji. Rozbudzanie zainteresowań sztuką, plastyką skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. Zajęcia prowadzi Pani Patrycja.

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE

Nauczyciel w ciekawy sposób czyta dzieciom bajkę, podczas której wykonywane są różne zabawy zgodne z treścią czytanej historii są to między innymi ćwiczenia gimnastyczne, logopedyczne, paluszkowe, zabawy ruchowe, plastyczne itp. Po przeczytaniu bajki nauczyciel rozmawia z dziećmi na jej temat, w szczególności uwzględniając końcowy morał. Zajęcia prowadzone są przez Panią Angelikę.

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Proponowane przez nas zajęcia techniczne są wspaniała okazją, by rozwinąć u dzieci wyobraźnię i pomysłowość. Twórcze działania nie tylko rozwijają zmysł estetyczny u dziecka ale dają mu również uczucie radości z tworzenia. Podczas naszych zajęć dzieci mają okazję wykorzystywać różnorodne techniki takie jak: rysowanie (kredkami, ołówkiem tuszem, węglem, kredą), wyklejanie, wydzieranie tworzenie prac przestrzennych. Zajęcia techniczne prowadzone są przez Panią Alę.

PSYCHOLOG

Dwa razy w tygodniu obecny jest w naszym przedszkolu psycholog. Pani Justyna jest absolwentką Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu.posiada doświadczenie w pracy z dziećmi.Aktualnie rozpoczęła Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Psycholog uczestniczy w zajęciach przedszkolnych (obserwacja funkcjonowania dziecka w grupie), a także pracuje z dziećmi w kontakcie indywidualnym.

Dwa razy w miesiącu prowadzone są przez psychologa zajęcia sensoryczne z elementami Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Głównym zadaniem psychologa w naszym przedszkolu jest ukierunkowanie rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego dziecka oraz wspieranie rodziców i nauczycieli w wychowywaniu dzieci.

Cele pracy:

-Rozpoznanie potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci

– Określenie mocnych i słabych stron w rozwoju dzieci

– Stymulacja wszystkich sfer rozwoju dzieci

– Zwiększanie świadomości wychowawczej nauczycieli

– Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

Formy pracy:

– Obserwacja psychologiczna dziecka prowadzona w grupie i w kontakcie indywidualnym

– Diagnoza funkcjonowania i poziomu rozwoju dziecka

– Stymulowanie rozwoju dzieci w trakcie zajęć zespołowych i indywidualnych

– Indywidualne porady i konsultacje dla rodziców

Godziny pracy psychologa:

– poniedziałek  8:00-12:00

– wtorek            13:00-17:00