Skip to main content

Zajęcia dodatkowe

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć dodatkowych realizowanych w Publicznym Przedszkolu Czarodziejski Zamek w Przeźmierowie.

Język angielski

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy. Dzieci osłuchują się z językiem obcym, jednocześnie się go ucząc. Poprzez liczne piosenki i wierszyki przedszkolaki mają okazję, by w łatwy i przystępny sposób poznawać nowe słownictwo i zwroty.

Rytmika

Zajęcia z rytmiki są organizowane zgodnie z podstawą programową. W czasie zajęć dzieci poznają liczne zabawy muzyczno-ruchowe, które pozytywnie wpływają nie tylko na rozwój psychomotoryczny, ale także pozwalają uwrażliwić przedszkolaków na piękno muzyki.

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym to doskonały sposób na budowanie prawidłowej i korygowanie wadliwej postawy ciała. Poprzez różnego rodzaju ćwiczenia dzieci rozwijają koordynację ruchową, ćwiczą swoją zwinność i umiejętności ruchowe. Uczą się też przyjmowania prawidłowej postawy ciała, co sprzyja ich dalszemu rozwojowi ruchowemu. Ponadto poprzez zabawę uczą się współpracy w grupie, co sprawia, że zajęcia są jeszcze przyjemniejsze.

Logopedia

Raz w tygodniu, po przeprowadzeniu badań przesiewowych, prowadzone są indywidualne zajęcia logopedyczne z dziećmi. Podczas tych zajęć przedszkolaki wykonują ćwiczenia artykulacyjne i ortofoniczne, które potem powtarzają i trenują w domu z rodzicami według wskazówek logopedy.

Religia

Warunkiem udziału dziecka w zajęciach z religii jest pisemna zgoda rodzica (opiekuna prawnego).

Zajęcia sensoryczne

Prowadzone przez terapeutę Integracji Sensorycznej panią Asię. Szczegóły w zakładce sensoryka.

Psycholog

Dwa razy w tygodniu obecny jest w naszym przedszkolu psycholog. Pani Joanna jest absolwentką Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi.

Psycholog uczestniczy w zajęciach przedszkolnych (obserwacja funkcjonowania dziecka w grupie), a także pracuje z dziećmi w kontakcie indywidualnym.

Głównym zadaniem psychologa w naszym przedszkolu jest ukierunkowanie rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego dziecka oraz wspieranie rodziców i nauczycieli w wychowywaniu dzieci.

Cele pracy:

 • Rozpoznanie potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci
 • Określenie mocnych i słabych stron w rozwoju dzieci
 • Stymulacja wszystkich sfer rozwoju dzieci
 • Zwiększanie świadomości wychowawczej nauczycieli
 • Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

Formy pracy:

 • Obserwacja psychologiczna dziecka prowadzona w grupie i w kontakcie indywidualnym
 • Diagnoza funkcjonowania i poziomu rozwoju dziecka
 • Stymulowanie rozwoju dzieci w trakcie zajęć zespołowych i indywidualnych
 • Indywidualne porady i konsultacje dla rodziców

Godziny pracy psychologa:

 • poniedziałek 13:00-17:00
 • piątek 08:00-13:00