Zajęcia dodatkowe

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć dodatkowych realizowanych w Publicznym Przedszkolu Czarodziejski Zamek w Przeźmierowie.

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy. Dzieci osłuchują się z językiem obcym, jednocześnie się go ucząc. Poprzez liczne piosenki i wierszyki przedszkolaki mają okazję, by w łatwy i przystępny sposób poznawać nowe słownictwo i zwroty.

RYTMIKA

Zajęcia z rytmiki są organizowane zgodnie z podstawą programową. W czasie zajęć dzieci poznają liczne zabawy muzyczno-ruchowe, które pozytywnie wpływają nie tylko na rozwój psychomotoryczny, ale także pozwalają uwrażliwić przedszkolaków na piękno muzyki.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym to doskonały sposób na budowanie prawidłowej i korygowanie wadliwej postawy ciała. Poprzez różnego rodzaju ćwiczenia dzieci rozwijają koordynację ruchową, ćwiczą swoją zwinność i umiejętności ruchowe. Uczą się też  przyjmowania prawidłowej postawy ciała, co sprzyja ich  dalszemu rozwojowi ruchowemu. Ponadto  poprzez zabawę uczą się współpracy w grupie, co sprawia, że zajęcia są jeszcze przyjemniejsze.

LOGOPEDIA

Raz w tygodniu, po przeprowadzeniu badań przesiewowych, prowadzone są indywidualne zajęcia logopedyczne z dziećmi. Podczas tych zajęć przedszkolaki wykonują ćwiczenia artykulacyjne i ortofoniczne, które potem powtarzają i trenują w domu z rodzicami według wskazówek logopedy.

RELIGIA

Warunkiem udziału dziecka w zajęciach z religii jest pisemna zgoda rodzica (opiekuna prawnego).

ZAJĘCIA SENSORYCZNE

Prowadzone przez terapeutę Integracji Sensorycznej panią Asię. Szczegóły w zakładce Sensoryka.

 

 KARATE

 

ROBOTYKA

 

ZUMBA

20161215_161958 camerazoom-20160721084128430

 

JOGA

                                                                                                   

 

ZAJĘCIA KULINARNE

PSYCHOLOG

Dwa razy w tygodniu obecny jest w naszym przedszkolu psycholog. Pani Justyna jest absolwentką Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi. Aktualnie rozpoczęła Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Psycholog uczestniczy w zajęciach przedszkolnych (obserwacja funkcjonowania dziecka w grupie), a także pracuje z dziećmi w kontakcie indywidualnym.

Dwa razy w miesiącu prowadzone są przez psychologa zajęcia sensoryczne z elementami Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Głównym zadaniem psychologa w naszym przedszkolu jest ukierunkowanie rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego dziecka oraz wspieranie rodziców i nauczycieli w wychowywaniu dzieci.

Cele pracy:

-Rozpoznanie potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci

– Określenie mocnych i słabych stron w rozwoju dzieci

– Stymulacja wszystkich sfer rozwoju dzieci

– Zwiększanie świadomości wychowawczej nauczycieli

– Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

Formy pracy:

– Obserwacja psychologiczna dziecka prowadzona w grupie i w kontakcie indywidualnym

– Diagnoza funkcjonowania i poziomu rozwoju dziecka

– Stymulowanie rozwoju dzieci w trakcie zajęć zespołowych i indywidualnych

– Indywidualne porady i konsultacje dla rodziców

Godziny pracy psychologa:

– poniedziałek  8:00-12:00

– wtorek            13:00-17:00