Programy

PROGRAMY PRZEDSZKOLA CZARODZIEJSKI ZAMEK

Przedszkole działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty i korzysta z programów wychowania przedszkolnego zalecanych i dopuszczonych przez MEN.

Wybór treści programowych został dokonany przez pedagogów i psychologów, zgodnie z potrzebami rozwojowymi dziecka na danym etapie życia.

Zachęcamy do zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego KLIKNIJ TUTAJ

Korzystamy także z ciekawych programów autorskich:

 • Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak,
 • Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz,
 • Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • Ruch Rozwijający Veroniki Sherborne,
 • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej,
 • Elementy pedagogiki zabawy Klanza,

Zajęcia realizowane w oparciu o podstawę wychowania przedszkolnego:

 • Kropki i kreseczki – ćwiczenia grafomotoryczne umożliwiające dziecku kształtowanie ruchów ręki w różnych kierunkach. Kreślenie liter prostych, krzywych, łamanych. Zdobywanie umiejętności w zakresie kształtnego i poprawnego pisma pod względem graficznym.
 • Bądź spostrzegawczy! – warsztaty wspomagające rozwój koncentracji, pamięci, spostrzegawczości i uwagi, rozwijanie zainteresowań poprzez gry i zabawy dydaktyczne
 • Jestem Polakiem! – czy znasz ten kraj? – zajęcia poświęcone tematyce patriotycznej, zapoznanie z pojęciem „ojczyzna”, rozwijanie potrzeby szanowania praw i własności innych, rozwijanie poczucia przynależności do rodzinnego miasta, środowiska, kraju
 • Malowanki, Wydzieranki – rozwój dziecięcej wyobraźni, ekspresji twórczej, sprawności manualnej, kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się różnymi narzędziami plastycznymi i pisarskimi, umiejętności współpracy w grupie, poznawanie swoich mocnych stron…czyli bawimy się i uczymy poprzez eksperymentowanie z barwami, różnymi materiałami i przyrządami.
 • Supełkowo – to twórcze warsztaty usprawniające motorykę rąk, podczas których uczymy się wiązać supełki, robić kokardki, pleść warkoczyki, wykonywać pajęczą sieć, nawlekać korale, itp.
 • Liczydłowo – to niezwykłe zabawy matematyczne i zadania logiczne oparte na grach i historyjkach, które są pretekstem do przeliczania, grupowania w zbiory oraz do poznawania figur geometrycznych
 • Gimnastyka buzi i języka – to zabawy i ćwiczenia logopedyczne usprawniające aparat mowy, zapobiegające wadom wymowy i likwidujące je
 • Garść radości, szczypta złości – zabawy rozwijające dojrzałość emocjonalną, podczas których dzieci poznają emocje swoje i innych, uczą się empatii, kształtują umiejętność radzenia sobie z negatywnymi emocjami, uczą się  jak pokonywać porażki