Przedszkole

 WITAMY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W PRZEŹMIEROWIE

„CZARODZIEJSKI ZAMEK”

„Czas jest nieskończenie długi, a każdy dzień jest naczyniem, do którego można bardzo dużo nalać, jeśli naprawdę chce się je wypełnić.”


Przedszkole Publiczne Czarodziejski Zamek  w Przeźmierowie rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2013 roku z miłości do dzieci, którym poświęcamy większość naszego życia. Całe nasze doświadczenie, które wykorzystaliśmy do zorganizowania przedszkola, oparte zostało na wnikliwej obserwacji dzieci, bezpośredniej pracy z najmłodszymi, jak również na analizie niesamowitej ich aktywności i chęci poznawania całego Wszechświata.
Małe dziecko doświadcza, a suma tych doświadczeń sprawia, że dzieci spontanicznie przyswajają wiedzę. W przedszkolu w Przeźmierowie dzieci nie dostają gotowych rozwiązań, ale uczą się za pośrednictwem zmysłów, bezpośredniego działania i doświadczenia.
Nauczyciele redagują miesięczne plany pracy w oparciu o program „Tropiciele”. Zajęcia programowe realizujemy wykorzystując różnorodne metody aktywizujące „…nie dając więcej oczom i uszom niż rękom…”. Wszystkie osoby mające kontakt z naszymi przedszkolakami to wspaniali pedagodzy, dla których pasją jest codzienna praca i dążenie do doskonałości w kontaktach z najmłodszymi. Nauczyciele Przedszkola Czarodziejski Zamek w Przeźmierowie to aktorzy najwyższej klasy, ponieważ przed sobą mają najbardziej wymagającą widownię na całej kuli ziemskiej.


Adaptacja budynku przedszkolnego przepięknie wpisuje się w klimat Przeźmierowa i ulicy Leśnej. Usytuowanie przedszkola nieopodal lasu, z dala od zgiełku i spalin pozwala na podejmowanie szeregu działań, które pozwalają podtrzymywać i wzmacniać naturalny kontakt dzieci z przyrodą. Nowo wyremontowany budynek posiada cztery kolorowe sale dydaktyczne których wystrój tematycznie dostosowany jest do nazwy grupy przedszkolnej. Przedszkole wyposażone jest w ergonomiczny sprzęt dostosowany do wieku dzieci, posiadający niezbędne atesty i certyfikaty, szafki dla każdego dziecka, stoliki i krzesełka, kąciki tematyczne. Gry i zabawki spełniają wymogi bezpieczeństwa. Sale wyposażone są w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wizytówką przedszkola jest sala sensoryczna wyposażona w sprzęt najwyższej klasy i jakości( panele dźwiękowe i dotykowe, lampy plazmowe, światłowody). Teren wokół budynku zajmuje duży ogród gdzie drewniany sprzęt do zabaw, wkomponowany jest w roślinność.Ogród przedszkolny pełni też istotną rolę w edukacji ekologiczno – przyrodniczej naszych wychowanków. Bogactwo roślinności, stary drzewostan, stała obecność wielu gatunków ptaków, a także i zwierząt, stanowi skarbnicę wiedzy przyrodniczej bezpośrednio dostępnej dziecku. Wśród gałęzi zainstalowane są budki i karmniki dla ptaków.


Potrafimy stworzyć ciepłą rodzinną atmosferę, sprawiając że nasi wychowankowie czują się bezpiecznie. Stwarzamy dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju, rozbudzamy ciekawość świata, otwarcie na ludzi i nowe wyzwania ,wskazujemy drogę empatii w życiu codziennym. Rozwijamy osobowość dziecka poprzez naturalną dla niego formę aktywności jaką jest zabawa. Kształtujemy postawę przynależności patriotyzmu, rozbudzamy zainteresowanie kulturą regionalną. Staramy się stwarzać sytuację uczące samodzielności i odpowiedzialności(oczywiście na poziomie wieku dziecka).Piękno, dobro, prawda i miłość to wartości dla nas uniwersalne, w które wprowadzamy dziecko podczas codziennego pobytu w przedszkolu. Kadra przedszkola ciągle doskonali swoje umiejętności ,w pracy z dziećmi korzysta z różnych metod technik i narzędzi pracy. Oswajamy dzieci z językiem angielskim podczas zajęć i zabawy. Prowadzimy zajęcia logopedyczne , a także oferujemy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych.

Wierzymy że wybierając Przedszkole Publiczne Czarodziejski Zamek w Przeźmierowie szybko utwierdzicie się Państwo w przekonaniu, iż jest to odpowiednie miejsca dla waszego dziecka, miejsce, w którym atmosfera sprawia, że dzieci są przede wszystkim szczęśliwe.