Zapisy

Internetowy system zapisu do przedszkola:

https://nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/przedszkole

 

Rekrutacja 2023/2024

Elektronicznie wypełniony wniosek (kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola) na stronie http://nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/przedszkole należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów.

W przypadku braku złożenia wniosku (karty zgłoszenia dziecka do przedszkola) w przedszkolu pierwszego wyboru, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

 

Terminy rekrutacji do Przedszkoli Publicznych na terenie gminy Tarnowo Podgórne na rok 2023/2024:

Pkt Określenie czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
1. Pobranie i złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do danego przedszkola, od 13 do 17 lutego ____________
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 27 lutego – 17 marca

 od 29 maja – 2.06
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 19 – 31 marca od 3  – 8 czerwca
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 3 kwietnia  5 czerwca
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia od 3 do 14 kwietnia od 05.06 do 13.06
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 24 kwietnia
19 czerwca