Skip to main content

Zapisy

Internetowy system zapisu do przedszkola

Rekrutacja 2024/2025

Elektronicznie wypełniony wniosek (kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola) na stronie http://nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/przedszkole należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów.

W przypadku braku złożenia wniosku (karty zgłoszenia dziecka do przedszkola) w przedszkolu pierwszego wyboru, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Terminy rekrutacji do Przedszkoli Publicznych na terenie gminy Tarnowo Podgórne na rok 2024/2025