Skip to main content

Plan dnia

6:30 – 8:30 Czynności i zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy według indywidualnych zainteresowań, praca stymulacyjno-wychowawcza indywidualna lub w małych zespołach, rozmowy indywidualne z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci.
8:30 – 9:30 Zabawy wspierające rozwój mowy dziecka (zabawy logopedyczne), zabawy orientacyjno-porządkowe ze śpiewem oraz zabawy integracyjne w grupie zorganizowane przez nauczyciela, zabawa dowolna.
9:30 – 10:00 Wyrabianie nawyków higienicznych, rozwijanie umiejętności samoobsługowych związanych z przygotowaniem do śniadania. Śniadanie.
10:00 – 10:45 Zajęcia wychowawczo-edukacyjne z całą grupą, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
10:45 – 11:15 Zabawy ruchowe przy muzyce, zajęcia dodatkowe według planu dnia, zabawy plastyczne, tematyczne, konstrukcyjne, dramowe organizowane przez nauczyciela.
11:15 – 12:00 Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. W przypadku złych warunków atmosferycznych swobodne zabawy w sali.
12:00 – 12:45 Wyrabianie nawyków higienicznych, rozwijanie umiejętności samoobsługowych związanych z przygotowaniem do obiadu. Obiad.
12:45 – 13:00 Słuchanie bajek opowiadanych przez nauczyciela lub odtwarzanych z płyt.
12:45 – 14:00 Leżakowanie dla dzieci, które potrzebują drzemki.
13:00 – 14:00 Zabawy dowolne, zajęcia popołudniowe.
14:00 – 14.30 Wyrabianie nawyków higienicznych, rozwijanie umiejętności samoobsługowych związanych z przygotowaniem do podwieczorku. Podwieczorek.
14.30 – 17:00 Zajęcia dodatkowe, zabawy konstrukcyjne i tematyczne, czynności i zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy według indywidualnych  zainteresowań, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.