kalendarium czerwiec 2021

Dodane

kalendarium maj 2021

Dodane

Lista dzieci zakwalifikowanych 2021/2022

Dodane

W dniach od 26 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r. rodzice kandydata potwierdzają wolę przyjęcia do przedszkola w formie elektronicznej w Systemie Nabór 2021/2022 lub w formie oświadczenia w sekretariacie przedszkola. Niepodpisanie woli przyjęcia do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

1 2 3 63 64