Zapisy.

Internetowy system zapisu do przedszkola:

https://nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/przedszkole


Rekrutacja 2016/2017

Elektronicznie wypełniony wniosek (kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola) na stronie http://nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów.

W przypadku braku złożenia wniosku (karty zgłoszenia dziecka do przedszkola) w przedszkolu pierwszego wyboru, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Prosimy o zapoznanie się z podanymi terminami:

Terminy rekrutacji do Przedszkola Publicznego „Chatka Kubusia Puchatka” w Lusowie, Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie
na rok szkolny 2016/2017

 1. Od 22 lutego do 29 lutego 2016 r. – pobranie i złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola(tylko dla dzieci uczęszczających już do naszego przedszkola).
 2. Od 8 marca do 29 marca 2016 r.– wydawanie i przyjmowanie wypełnionych Kart Zgłoszenia Dziecka(wniosków),wraz z wymaganymi dokumentami.
 3. Od 4 kwietnia do 11 kwietnia 2016 r. – Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. 13 kwietnia 2016 r. – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 5. Od 14 kwietnia do 19 kwietnia 2016 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia.
 6. 22 kwietnia 2016 r. – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacji do wybranego przedszkola należy dokonać przez stronę internetową:

 

 http://nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne

 

KRYTERIA REKRUTACJI 2016/2017

MINISTERIALNE KRYTERIA REKRUTACJI

1) wielodzietność rodziny kandydata ,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 45 punktów.

 

DODATKOWE KRYTERIA REKRUTACJI:

 1. Dzieci pięcioletnie 20 pkt.
 2. Dzieci czteroletnie 8 pkt.
 3. Oboje rodziców pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi działalność gospodarczą (w tym rolniczą) / studiują w systemie stacjonarnym 7 pkt.
 4. Rodzice/opiekunowie rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Poznań Jeżyce i wskazują jako miejsce zamieszkania Gminę Tarnowo Podgórne 4 pkt.
 5. Kolejne dziecko z rodziny uczęszcza do przedszkola, w którym został złożony wniosek albo kolejne dziecko z rodziny będzie uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Gminie Tarnowo Podgórne 3 pkt.
 6. Dziecko zamieszkuje w rejonie przedszkola zgodnie z siecią przedszkoli na terenie Gminy Tarnowo Podgórne 2 pkt.

 

— zamek