Informacja od Rady Rodziców

Składka miesięczna na Radę Rodziców wynosi 10 zł miesięcznie.

Wpłaty proszę kierować na numer konta: 86 1140 2004 0000 3402 7588 2624

Dane do przelewu: Małgorzata Andersohn

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, grupę i miesiąc, za który Państwo płacą.

Prosimy o regularne wpłaty, najlepiej w ratach półrocznych.

— zamek