„Dzień Babci i Dziadka w naszym Przedszkolu.”

W lutym zaprosiliśmy do przedszkola wspaniałych gości- Babcie i Dziadków. Przedszkolacy przygotowywali się do występów od wielu dni ćwicząc wiersze, tańce i piosenki. Licznie zgromadzona publiczność gorąco oklaskiwała artystów. Po część oficjalnej, goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek do sal, przygotowany przy pomocy rodziców.

— zamek